ขาย-ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และปริ้นเตอร์ ราคาถูก พร้อมบริการอะไหล่ทุกชิ้นส่วน

e-STUDIO4508A


 • ทำสำเนา/พิมพ์ ขาวดำ 45 หน้า/นาที
 • สแกน ขาวดำ 73 หน้า/นาที
 • ความละเอียดการถ่ายเอกสาร 2400 x 600 dpi
 • ความละเอียดการพิมพ์ภาพ 600 x 600 dpi
 • ขนาดกระดาษที่รองรับ A5-A3
 • หน่วยความจำเครื่อง 4 GB
 • Copy/Print speed 45 ppm
 • Scan B/W 73 ppm
 • Copy Solution 2400 x 600 dpi
 • Print Solution 600 x 600 dpi
 • Original Paper size A5-A3
 • RAM 4 GB

Visitors: 301,947