ขาย-ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และปริ้นเตอร์ ราคาถูก พร้อมบริการอะไหล่ทุกชิ้นส่วน

e-STUDIO3015AC

                          

 • ทำสำเนา/พิมพ์ สี/ขาวดำ 30 หน้า/นาที
 • สแกน สี/ขาวดำ 73 หน้า/นาที
 • ความละเอียดการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi
 • ความละเอียดการพิมพ์ 600 x 600 dpi./1200 x 1200 dpi (PS3)
 • ขนาดกระดาษที่รองรับ A5-A3
 • หน่วยความจำเครื่อง 4 GB
 • Copy/Print speed 30 ppm
 • Scan Color/BW 73 ppm
 • Copy Solution 600 x 600 dpi
 • Print Solution 600 x 600 dpi./1200 x 1200 dpi (PS3)
 • Original Paper size A5-A3
 • RAM 4 GB
Visitors: 301,947