ขาย-ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และปริ้นเตอร์ ราคาถูก พร้อมบริการอะไหล่ทุกชิ้นส่วน

MX-M3114N

  

 

    

 • ทำสำเนา/พิมพ์ ขาวดำ 31 หน้า/นาที
 • สแกน ขาวดำ 73 หน้า/นาที
 • ความละเอียดการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi
 • ความละเอียดการพิมพ์ภาพ 600 x 600 dpi
 • ขนาดกระดาษที่รองรับ A5R-A3
 • หน่วยความจำเครื่อง 3 GB
 • Copy/Print speed 31 ppm
 • Scan B/W 73 ppm
 • Copy Solution 600 x 600 dpi
 • Print Solution 600 x 600 dpi
 • Original Paper size A5R-A3
 • RAM 3 GB

Visitors: 301,947