ขาย-ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และปริ้นเตอร์ ราคาถูก พร้อมบริการอะไหล่ทุกชิ้นส่วน

C5045

                                                                                                                    

 • ทำสำเนา/พิมพ์ ขาวดำ 45 หน้า/นาที
 • สแกน ขาวดำ 70 หน้า/นาที
 • ความละเอียดการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi
 • ความละเอียดการพิมพ์ภาพ 1200 x 1200 dpi
 • ขนาดกระดาษที่รองรับ A5-A3
 • หน่วยความจำเครื่อง 2.5 GB
 • Copy/Print speed 45 ppm
 • Scan B/W 70 ppm
 • Copy Solution 600 x 600 dpi
 • Print Solution 1200 x 1200 dpi
 • Original Paper size A5-A3
 • RAM 2.5 GB

Visitors: 301,947