ขาย-ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และปริ้นเตอร์ ราคาถูก พร้อมบริการอะไหล่ทุกชิ้นส่วน

ApeosPort-IV3065

                                       

 • ทำสำเนา/พิมพ์ ขาวดำ 35 หน้า/นาที
 • สแกน ขาวดำ 55 หน้า/นาที
 • ความละเอียดการทำสำเนาภาพ 1200 x 1200 dpi
 • ความละเอียดการพิมพ์ภาพ 1200 x 1200 dpi
 • ขนาดกระดาษที่รองรับ A4-A3
 • หน่วยความจำเครื่อง 4 GB
  • Copy/Print speed 35 ppm
  • Scan B/W 55 ppm
  • Copy Solution 1200 x 1200 dpi
  • Print Solution 1200 x 1200 dpi
  • Original Paper size A4-A3
  • RAM 4 GB
  Visitors: 303,119